Indexfonder vinner i längden

20080220

Vad gör man om man vill ha en egen depå men med samma höga avkastning som en indexfond ger?

Det fungerar utmärkt. Dels finns det idag börsmäklade indexfonder och dels kan varje duktig mäklare sätta ihop en indexerad portfölj av börsens utbud av aktier. Att använda mäklare kan till och med vara bättre i många fall. En duktig och seriös mäklare eller finansiell rådgivare kan skräddarsy en optimal portfölj för precis din ekonomi.

Det man ska tänka på i dessa fall är att ha en tät kontakt med mäklaren, minst en gång per år för att rebalansera portföljen. Förändringar i placerarens ekonomi och förändringar i marknaden behöver avspeglas så att portföljen inte kommer i obalans.

Rådgivning är av yttersta vikt för alla även för den som enbart vill ha indexfonder i sin portfölj. Det finns nämligen en vetenskapligt bevisad optimal riskbalans som är grundad på spararens egna kunskaper, tidshorisont, riskvilllighet och placerarens övriga ekonomi. Rådgivaren sammanställer dessa fakta och ger utifrån empirisk vetenskap ett förslag på åtgärder i portföljen. En optimerad portfölj innehåller sällan enbart indexfonder utan kan även innehålla exempelvis ränte- eller obligationsfonder.

Läs mer!

20080215

Penser lägger ned indexfonder.

Penser fonder skriver en motivering till andelsägarna:
"Dels har marknaden hunnit ikapp dessa fonder så till vida att fondandelsägaren idag lika lätt, och i vissa fall billigare, kan skapa samma exponering som fonderna, dels vill vi fokusera på ett färre antal fonder inom områden där vi anser oss kunna leverera ett mervärde utifrån förvaltarnas kompetens."

Ett misstag anser jag då den Svenska marknaden för indexfonder är långtifrån mättad. Sverige ligger ca 30 år efter USA när det gäller investeringar i indexfonder, och i Sverige är enbart 3,4% av investerat kapital i indexfonder mot ca 10% i USA. Det finns alltså en oerhörd marknadspotential i passiv förvaltning.

Tyvärr har inte indexfonder lika goda marginaler för fondbolagen som en aktivt förvaltad fond. I en aktivt förvaltad fond kan man ta ut ca 1,4% i snittavgift och det är ca en procent mer än i en indexfond. Många aktivt förvaltade fonder är idag i själva verket indexfonder. Många fondbolag gör det enkelt för sig och kallar sina indexfonder för aktivt förvaltade fonder så kan det ta ut en betydligt bättre avgift.(Detta gäller dock ej Penser fonder.) Detta mot bakgrund av att det finns överväldigande vetenskapliga bevis för att en indexfond är en mycket bättre placering än en aktivt förvaltad fond.

Konkurrensen bland indexfondsförvaltarna blir lidande av att Penser viker sig i frågan om passiv förvaltning. Avanza som kanske har den populäraste indexfonden Avanza Zero, fonden helt utan avgifter, kan dock inte hoppa av lycka på grund av detta. Denna fond har begränsningar och man kan inte investera större belopp i den fonden. Jag tror inte Avanza Zero är en stark konkurrent på indexfondsmarknaden då den har dessa begränsningar.

Xact fonder är då en starkare konkurrent men det är tveksamt om Xact, Aktiespararna, SPP, Kaupthing eller Moderna Fonder kommer att kunna ta över marknadsandelar från Penser. Vi ska inte glömma att Penser inte lägger ned alla sina indexfonder och på den svenska marknaden där Xact, Zero och andra verkar är ju faktiskt Penser kvar.

Dessa fonder avvecklas hos Penser fonder:

Aktieindex Europa, Aktieindex USA, Aktieindex Japan, Finansfonden, Telekomfonden och Läkemedelsfonden.

Dessa fonder finns kvar:

Aktieindexfond Sverige, Erik Penser Sverigefond, Erik Penser Globalfond, Erik Penser Hedgefond, Erik Penser Likviditetsfond Sverige, Erik Penser Obligationsfond.

Erik Penser har även utmärkta aktieindexobligationer i sitt sortiment. Dessa s.k. struktuerade produkter har ibland fått dåligt rykte genom att andra bolag tagit ut dolda avgifter. När det gäller Pensers strukturerade produkter har de inte vad jag vet fått några anmärkningar när det gäller dolda avgifter. Penser är ständigt påpassad av finansinpektionen och produkterna jag hittills har sett är transparenta, väl genomlysta och redigt granskade i sömmarna. De har hittills haft bättre kvalitet och givit ett betydligt bättre mervärde än storbankernas aktieindexobligationer.

Men det är med sorg jag ser Pensers indexfonder gå i graven. Jag skulle vilja vädja till Penser att tänka över detta igen då jag är övertygad om att marknaden har en stor potential och när den så småningom mognar och då kommer vi att få se fler indexfonder.

Passiv förvalting är framtiden. Om man ska låta förnuft, vetenskap och beprövad erfarenhet råda. Det gäller bara att få ut den informationent till Svensson. Penser, Xact, Avanza och andra bolag med indexfonder borde i ärlighetens namn göra en gemensam kampanj för att nå ut med budskapet!


Källor:

Mer om aktieindexobligationer.
Utländska aktieindexfonderna avvecklas
Penser skrotar hälften av fonderna
Fondslakt hos Erik Penser
Läs mer!

20080201

Vill du ha 300% avkastning på kort tid så är inte indexfonder det bästa alternativet. Indexfonder kan verka tråkiga. De rullar på utan att något intressant händer. Det är inte något för storspelaren som vill ha mycket hög avkastning och vågar ta stora risker.

För den som inte vill ta några risker alls är inte heller indexfonder en bra investering. För dem är indexfonder allt annat än tråkiga då de representerar en högriskplacering. En indexfond innehåller massor av marknadsrisk, ja all marknadsrisk som går att ha. Dessutom är indexfonder oftast utsatta för geografisk risk. Det vill säga de brukar spegla marknaden i en region som exempelvis Sverige. Om då marknaden viker i Sverige och landet går in i en lågkonjunktur så följer givetvis svenska aktier efter och därmed sjunker även indexfonder.

För den som vill investera på kort sikt eller bara på några få års sikt är inte en indexfond heller en bra investering. En ytterligare kategori är de som har väldigt små marginaler i sin ekonomi och därmed inte har råd att förlora kapital.

Aktieindexobligation bättre

I de fallen ovan så är andra alternativ bättre. De bör satsa på en räntefond eller ett bankkonto eller kanske en strukturerad produkt. Varför inte en aktieindexobligation? Via många aktieindexobligationer kan du få bättre avkastning än en indexfond om marknaden går uppåt. Om marknaden viker så minskar din indexfond i värde men i en aktieindexobligation kan du ha 100% skydd så att du får tillbaka hela 100% av det nominella beloppet du investerat.

Men vad är haken då? Jo, om din strukturerade produkt eller aktieindexobligation löper på exempelvis 3 år så får du ju ingen ränta på pengarna under tiden. Den ränteförlusten är vad du får betala utöver courtage.

Vill du ha högre risk så finns aktieindexobligationer med så kallad överkurs. Dessa kan du teckna till exempelvis 10% överkurs vilket innebär att du kan förlora 10% av nominellt belopp. I utbyte mot den högre risken kan du på dessa varianter få en betydligt bättre avkastning, i bland kan till och med avkastningen fördubblas.

Sammanfattningsvis så bör dessa placerare undvika indexfonder:

  • Den som vill ha mycket hög risk
  • Den som vill ha låg risk
  • Den som vill investera kortsiktigt
  • Den som har små marginaler i sin ekonomi
Läs mer!