Indexfonder vinner i längden

20081117

"Tittar man på finansiell forskning finns det inget som pekar på ett samband mellan historisk avkastning och framtida avkastning."
Peter Norman

Källa:
di.se, Heta stolen, 081117, Peter Norman, ny Ordförande i Carnegie och VD för sjunde AP-fonden.
Läs mer!

20081108


_
Ibland ifrågasätts vårt nya pensionssystem med argumentet att det är storkapitalet som lurat på oss det för att vi ska investera våra besparingar i fonder och därmed berika banker och fondbolag.

Men anledningen är att pensionärerna blir bara fler och fler.

Men även om det nya pensionssystemet gynnar storkapitalet så är det nödvändigt. Pengarna i det gamla systemet skulle helt enkelt ta slut annars. Det insåg till och med socialistregeringen som införde systemet.

Alternativet hade varit att återinföra ättestupa.

Källa:
Aftonbladet: Så sattes vår framtid på spel
Läs mer!

Låt kapitalet arbeta för dig. Du ska inte arbeta för kapitalet. Tänk i termer av kapital och avkastning.

Kapitalet är som ett fruktträd. Trädet ska du inte hugga ned och äta av utan du ska enbart äta av dess frukt, avkastningen. Äter du av trädet så kommer du ju inte att få någon avkastning i framtiden.
Fruktträd

Frukten kan du även använda för att plantera nya träd det vill säga ackumulera nytt kapital.

Om du måste arbeta idag för ditt uppehälle så spara och ackumulera kapital och låt det växa. Rör aldrig detta kapital. Efter en tid behöver du inte längre arbeta för ditt uppehälle därför att ditt kapital arbetar för dig. Då är du ekonomiskt oberoende och kan arbeta för nöjes skull eller ägna dig åt ett kall eller fritidssysselsättning.

Själva träden, kapitalet ska du aldrig äta, bara frukten, avkastningen. Träden kan sedan stå där i generationer och dina efterkommande kommer även de att kunna vara ekonomiskt oberoende.

Relaterat:
Wealth of Nations, Adam Smith, 1776.
The Exellent Investment Advisor, multigenerational wealth, Nick Murray, 1996.
Läs mer!