Indexfonder vinner i längden

20090131

Om du undviker placerarens vanligaste misstag kommer du att få betydligt bättre avkastning på ditt sparande. Forskning i börshandelns psykologi (behavioral finance) visar att både professionella placerare och småspararen begår samma misstag. Vad värre är att dessa placerare inte lär sig av sina misstag utan gör samma fel systematiskt gång på gång.

Den som känner till de vanligaste misstagen har i alla fall blivit varnad:

  1. Aktier underreagerar - tvärtemot finansiell teori så reagerar en aktie på nyheter i flera veckors tid. Teorin säger nämligen att goda och dåliga nyheter avspeglar sig i priset direkt.

  2. Placeraren överskattar sin egen förmåga - 80 procent av alla bilförare anser sig ologiskt vara bättre än genomsnittet. Detsamma verkar gälla för investerarna. De tar större risker än de borde och tillskriver lyckade investeringar sin skicklighet och dåliga skyller de på otur.

  3. Säljer fel aktie - placeraren tenderar att sälja de aktier som går bra och behålla de som går dåligt. Psykologiskt är det mycket lättare att realisera en vinst än en förlust.

  4. Gör för många affärer - Dessutom visar akademisk forskning att ju fler affärer placeraren gör desto sämre går dennes investeringar. Detta beror dels på köp- och säljavgifter och dels på att de irrationella besluten blir fler.

  5. Dålig riskspridning - Svenskar tenderar att investera för mycket i Sverige. Sverige utgör bara en procent av världshandeln ändå har de flesta svenskar mer än en procent svenska aktier i sin portfölj. Slutsatsen blir att man ska diversifiera sina investeringar i olika branscher och olika marknader.
Källa:
Privata affärer : Fyra tips som gör dig till en bättre (och rikare) sparare intervju med Charlotta Mankert är doktorand på KTH forskare i börhandelns spykologi (behavioral finance).


Läs mer!