Indexfonder vinner i längden

20080621

Nu råder fullt räntekrig på marknaden och till och med storbankerna har vaknat av stridslarmet. Bjässen Nordea, den största banken i norra europa, har börjat locka kunder med fasträntekonto, SEB hakar på trenden även Swedbank försöker hänga med. Handelsbanken den fjärde bjässen sover dock sött fortfarande.

catfight
Tidigare har det bara varit nischbankerna och mindre sparinstitut som lockat med höga räntor. Många kunder har dock alltför sent fått erfara att de små institutens riskfria sparande varit allt annat än riskfritt efter att exempelvis Custodia gick i konkurs. Custodia erbjöd upp till 10 procents ränta och många satte in mer än bankgarantins 250 000 kr och dessa sparare förlorade pengar. De sparare som drabbades extra hårt var de som bundit upp sina pengar. Dessa omfattas nämligen inte av bankgarantin. Då känns det betydligt tryggare att investera i exempelvis Nordea som knappast kursar i första taget.

Den bank som idag har högst ränta är Lettiska Parex bank. De är Lettlands största och äldsta bank (bildades 1992). Deras affärsidé är dock mycket riskfylld. De lånar in pengar här i Sverige och lånar ut samma pengar i Lettland. Det har visat sig att Swedbanks's liknande verksamhet drabbats av ordentlig frossa. Både Swedbanks och SEB's baltiska verksamheter värderas till noll kronor. Det är möjligt att en stor bankkris står för dörren i Baltikum. Risken för kreditförluster (dvs. när låntagarna inte kan betala tillbaka sina banklån.) är mycket stor då luften gått ur den baltiska konjunkturen.


Källor:

E24, Baltisk bankfrossa
Storbankerna ger sig in i kriget
Sydsvenskan, Vanligt bankkonto glödhett
Privata affärer, Tjäna på bankernas räntekrig
Läs mer!