Indexfonder vinner i längden

20090823

Börshandlade fonder ökar skriver Ekonominyheternas Pontus Herin. Han fortsätter med att fördelen är riskspridning och nackdelen är att fonderna blir dyrare då man måste betala courtage för köp och försäljning eftersom handeln bedrivs på samma sätt som när man köper en aktie.

Precis som med vanliga indexfonder som USA var ca 30 år före oss här i Sverige så är ETF en amerikansk företeelse som spridit sig hit. USA står för huvuddelen av omsättningen idag och de har ca 300 stycken börshandlade fonder. ETF är ofta en form av indexfond eller en konstruerad korg av aktier.

I Sverige har vi företaget Xact med en avgift på 0,3% plus courtage. Med den avgiften är Xact en av de billigaste indexfonderna i Sverige.

I USA är ETF mycket populära bland indexfondsrådgivarna. Där finns rådgivare som tar betalt direkt av kunden och är alltså betydligt mer friare än de svenska mäklarna som ofta bara har ett eller två alternativ för kunden. De svenska rådgivarna får dessutom betalt av försäkringsbolagen så oberoendet kan därför ifrågasättas.

En sådan rådgivare är Index Fund Advisors i Californien. De kallas där för "fee-only Independent Financial Advisors" dvs. oberoende rådgivare som betalas av kund. I anglosaxiska länder är det ett säljargument till kunden att rådgivaren inte får betalt av de bolag de rekommenderar.

Index Fund Advisors bildades av Mark Hubner en företagare som förlorade miljontals dollar när han överlät sin förmögenhet till en mäklarfirma. Mark Hubner började då studera och vetenskapligt kartlägga på vilket sätt man skulle investera. Han kom fram till slutsatsen att aktiv förvaltning var en stor bluff från banker och fondbolag. Efter denna insikt utmanade han hela monopolet genom att starta Index Fund Advisors som idag omsatt 1 miljard dollar.

Relaterat:
Börshandlade fonder ökar
Index Fund Advisors Inc
Skidstjärnans miljoner försvann
Läs mer!

20090820

"Trots marknadsföringen finns det väl belagt i forskningslitteraturen att fonder i genomsnitt, över tid, inte slår index. De går till och med sämre än index om man tar hänsyn till avgifterna."

Källa:
di.se, intervju med Urban Bäckström VD, Svenskt Näringsliv och fd riksbankschef.
Läs mer!