Indexfonder vinner i längden

20100429

- "Indexfonder har höga genomsnittliga betyg och det är ett bevis på att man får bättre avkastning med en indexfond eftersom kostnaderna är lägre"
Jonas Lindmark, analytiker på Morningstar.

Källa
E24: Välj bort dina blandfonder
Läs mer!

20100422

Sveriges bästa fondförvaltare, Skandia Fonder AB har 30 fonder idag. Endast 3 av dem slog sitt jämförelseindex efter 15 år.


Skandia går i sitt marknadsbrev för april månad 2010 till hårt angrepp på ett par indexfonder och menar att deras fond Skandia Sverige har överträffat dem. Det är sant någon enstaka fond då och då kan ha tur och överträffa motsvarande indexfond. Men det finns gott om vetenskapliga bevis på att det inte går att förutsäga vilken aktivt förvaltad fond som kommer att slå index.

Skandia är ett bra exempel av jämföra med index eftersom Skandia är utsedd till Sveriges bästa fondförvaltare och "har haft högst avkastning av alla fondförsäkringsbolag på ett, tre och fem års sikt." (Enligt en undersökning från tidskriften Risk & Försäkring nr. 14 2009.)

Men hur är det då med Sveriges bästa fondförvaltare? Har dess fonder slagit sina index långsiktigt?
I tabellen nedan finns alla Skandia Fonder ABs fonder med 10 års historik. De har betydligt fler fonder än så men de fonder som gått dåligt har åkt ur sortimentet så av de fonder som fanns för 10 år sedan är det bara 18 stycken kvar. Dessa fonder är alltså gräddan av alla fonderna.

Slog de bästa fonderna index under en period av 5,10 eller 15 år?

NAMN

5 år

10 år

15 år

Skandia Småbolag Sverige

JA

NEJ

-

Skandia Realräntefond

NEJ

JA

-

Skandia Kapitalmarknad

NEJ

NEJ

NEJ

Skandia Idéer För Livet

JA

JA

-

Skandia Aktiefond Sverige

JA

JA

JA

Skandia Försiktig

JA

NEJ

-

Skandia Penningmarknad

NEJ

NEJ

NEJ

Skandia Likviditetsfond

NEJ

NEJ

NEJ

Skandia Cancerfonden

JA

JA

JA

Skandia Världsnaturfonden

JA

JA

JA

Skandia Balanserad

NEJ

NEJ

NEJ

Skandia Aktiefond Far East

NEJ

NEJ

NEJ

Skandia Offensiv

JA

JA

-

Skandia Aktiefond Europa

NEJ

NEJ

-

Skandia Aktiefond Världen

NEJ

NEJ

NEJ

Skandia Aktiefond USA

NEJ

NEJ

NEJ

Skandia Aktiefond Japan

NEJ

NEJ

JA

Skandia Time Global

NEJ

NEJ

-

Av de bästa av de bästa av aktiva fonder i Sverige med en historik på minst 15 år har endast 3 av 11 stycken slagit index. Av de resterade 7 fonderna med 10 års historik från Sveriges bästa fondförvaltare har endast 2 stycken slagit index. Ingen av fonderna har dock lyckats att slå index konstant under hela mätperioden.

Ska man då investera i dessa fonder som slagit index? Nej, efter 10-15 år är det stor risk att förvaltaren snart lämnar fonden.Tabellen visar med all önskvärd tydlighet att indexfonder är det bästa alternativet för placeraren.

Källa:
skandia:banken marknadsbrev april 2010
Morningstar.se 2010-04-22

Läs mer!

20100419

Du har säkert hört historien om att 80 procent av bilförarna anser att de kör bättre än genomsnittet. Samma sak är det med fondsparande, många tror helt enkelt att de kan välja fonder som slår index, men det kan de inte."
Jonas Lindmark, redaktör och ansvarig utgivare på Morningstar


Owen Lamont, finansiell ekonom på det amerikanska universitetet Yale, har i sin forskning visat att småsparare är hopplöst dåliga på att hänga med marknaden. Det blir som att försöka hoppa på ett tåg som redan gått. I en intervju i tidningen Fokus råder han småsparare att satsa på en global indexfond och sen luta sig tillbaka."

Källa:
E24, Indexfonder bästa valet
Läs mer!

20100416

Visste du att 10 procent fler människor dog den 1 januari 2005 än 2004? Det berodde på att arvsskatten avskaffades 1 januari 2005 enligt professor Henry Ohlsson tillsammans med forskaren Marcus Eliason i en studie.

De spekulerar i att man kanske kan hålla sig vid liv lite längre om man vet att det lönar sig. Men jag undrar om inte det finnes en del skelett i garderoben här. Tänk dig att din anhörige avlider i sin säng på nyårsafton. Om det inte är ett oväntat dödsfall så är nog frestelsen stor att inte anmäla dödsfallet förrän på nyårsdagen.


Var var han på nyårsafton 2004?

Ett annat scenario skulle kunna vara den patient som man beslutar att stänga av respiratorn för men  väntar några timmar, till efter tolvslaget.

Hur som helst dog 10 procent fler personer efter att arvsskatten avskaffades.

Arvskatten var en riktigt förskräcklig skatt. Totaleffekten av arvskatt och realisationsvinstskatt ihop var ofta över 100 procent av förmögenheten. Det berodde på att arvsskatten var som värst upp till 70 procent och ovanpå det realisationsvinstskatt på 30 procent. Om tillgångarnas värde sjönk mellan dödsdagen och avyttringsdagen kunde skatten bli över 100 procent.


Benjamin Franklin (mannen på sedeln) myntade begreppet, "Tid är pengar."
Men ett halvår innan han dog sade han att, "det finns bara två saker 
som man kan vara säker på, döden och skatterna."

Källa:
Affärsvärlden Juridik
Wikipedia
Läs mer!

20100404

Superdatorn Cray
Är du snabbare än en superdator?
Då ska du köpa akter.

Många småsparare tror att de kan hitta den rätta aktien att köpa för dagen. Men under tiden småspararen funderar över om just denna aktie är den rätta har en superdator redan köpt aktien och sålt den tusentals gånger.

Idag finns superdatorer programmerade med kunskaper som skulle ta hundratals år för småspararen att plugga in och på en tusendels sekund tar datorn investeringbeslut, köper och säljer och överblickar hundratusentals aktier samtidigt på börser över hela jordklotet.

Och inbilla dig inte att din fondförvaltare har en superdator som investerar dina pengar. De förvaltare som har det berättar det inte för någon utan håller det hemligt. De investerar bara sina egna pengar och släpper inte in några småsparare.

Det enda sättet att komma i närheten av överlista dessa superdatorer är att skugga dess beslut och det gör man enklast genom att investera i en indexfond. Då kan du dra nytta av att dessa superdatorer gör marknaden enormt effektiv och den bästa investeringen på en effektiv marknad är en passiv placering i en indexfond.

Källa
E24: Snabbast vinner på den hemliga handeln.
Läs mer!