Indexfonder vinner i längden

20080130

Uppdrag granskning har tagit en titt på hur stora avgifterna i vanliga fonder egentligen är. Ett exempel är bankerna som tar ut 1,5% i avgift per år. Adderar man avgiften under 33 år på en sparad hundralapp så finns det bara 61% kvar och då är alltså den sammanlagda avgiften 39% av sparandet.

Bankerna försvarar sig med att jämförelsen inte är rättvis då fonderna förhoppningvis har växt under tiden men en granskning av Morningstar visar att 78% av fonderna har inte lyckats slå sitt jämförelseindex under en tioårsperiod.

Detta är inga nyheter egentligen. Redan år 1900 lyckades Louis Bachelier bevisa matematiskt att det inte går att slå en indexfond långsiktigt. Åtskilliga nobelpristagare i ekonomi har gång på gång gått igenom decennier av börsstatistik och visat att det Bachelier räknade ut för över hundra år sedan stämmer.

Källa:
Sydsvenskan: 39 procent av fondsparandet kan ätas upp av avgifter

Aftonbladet
Webbtv: Så äter fondavgifterna upp dina pengar
Så vilseleds DU av banken
Fondbolagen slår tillbaka mot kritiken
Läs mer!

20080129

"Vart sjunde år skall du låta vara ett friår. Och så skall det förhålla sig med friåret: Varje långivare som har lånat något åt sin nästa skall då efterskänka sin fordran. Han får då inte kräva sin nästa och broder, ty ett Herrens friår har då blivit utlyst."(5Mos15)


Idéen med skuldsanering och skuldavskrivning är inte ny utan finns som citatet visar redan för flera tusen år sedan i Mose lag. Moses menade att om lagen respekterades så skulle det inte finnas någon fattig i landet, dock åtlyddes inte lagen och Moses skriver senare uppgivet att fattiga alltid kommer att finnas.

I skrivande stund utreder regeringen ett regelverk om att skulder ska skrivas av efter ett antal år. I Finland skrivs skulder av efter 15 år och för många som har skulder sedan 20-30 år tillbaka skulle en sådan förändring i regelverket kunna vara en lösning. Många är skuldsatta för livet idag.

Att införa en sådan regel är en sund åtgärd då den hjälper på två sätt. Dels ger det en nystart till de skuldsatta. De som idag känner att det är meningslöst att ta ett jobb då de ändå aldrig kommer att blir skuldfria. Och dels kommer det att sätta press på banker och lånebolag att inte vara så våghalsiga när det gäller utlåningen. Redan idag har exempelvis Swedbank stoppat samarbetet med SMS-låneföretag som satt tusentals ungdomar i skuldfällan. Mycket bra initiativ av Swedbank som på detta sätt räddar många av sina egna kunder från att ta impulsiva lån.

Dessutom förekommer en lukrativ handel i dag med skuldebrev. Dessa säljs till rabiata indrivare som utan vidare kräver människor som redan lever på existensminimum på pengar.

Både Kronofogden och Konsumentverket vill införa obligatorisk kreditprövning innan ett lån beviljas för att hindra att fler hamnar i låneträsket eller förvärra en redan usel ekonomi. Var fjärde ung människa med SMS-lån har nämligen redan skulder hos fogden. Ett sätt att hjälpa de unga vore att införa ekonomi som skolämne. Många skulder uppstår då det finns en brist på kunskap hur man lägger upp en ekonomi. Idag är 11000 ungdomar är skuldsatta hos Kronofogden. Och hundratusentals andra har inte råd att betala sina räkningar.

Det finns en myt som säger att de som hamnat hos kronofogden hamnat där på grund av dålig moral, slarv eller av ett vidlyftigt liv. Detta är dock inte sant. De flesta som hamnat där på grund av omständigheter de själva inte kunnat påverka exempelvis sjukdom, olycka, andras misstag eller skilsmässa. Klassiskt är den lille egna företagaren som har en stor kund som plötsligt inte kan betala en leverans kunden redan fått. Den lille företagaren går i konkurs och eftersom han eller hon blivit tvingad av banken att personligen stå för alla skulder så döms denne till en livstid med betalningsanmärkningar.

Hela samhället skulle definitivt tjäna på att införa en 15 års gräns. Fler människor skulle kunna starta företag och fler skulle känna mening med att jobba. Fler skulle komma ut i arbetslivet och betala skatt. De enda som gynnas av dagens system är inkassobolagen, som givetvis sågar förslaget.

Hur får man skuldsanering?


Skuldsaneringslagens krav är att:
  • Du är så svårt skuldsatt att du inte på något sätt kommer att kunna betala dina skulder på många år (s.k. kvalificerad insolvens).
  • Det är skäligt med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden.
  • du är folkbokförd i Sverige.
  • Du får inte ha pågående näringsförbud. (Källa:Kronofogden)
  • Du får inte tidigare haft skuldsanering
Att ansöka om skuldsanering kan man få hjälp med av kommunens Budget och skuldrådgivare. Utöver kraven ovan bör man ha försökt att bli av med skulderna på andra sätt.

Tyvärr får 40% av ansökningarna avslag av Kronofogden. De som får skuldsanering måste leva på existensminimum under fem år.

Idag är det rekordmånga som ansöker om skuldsanering. Detta på grund av att det blivit färre krav för att få skuldsandering. Skuldsanering är bra för att det ger människor en möjlighet att komma ur en hopplös situation där de ligger andra till last. Men är framför allt bra för samhällskroppen som får tillbaka en arbetande skattebetalare.

Ett land där nåd får gå före rätt kommer alltid att vara mer rättvist än orättvist.


Läs mer!

20080110

Men lär sig få en bra ekonomi genom att lära av andra som redan har lyckats. Men ett led i hur man lär sig det är också att studera de som misslyckats fatalt, så man inte bara vet hur man ska göra utan även hur man inte ska göra.

Hur man totalförstör en ekonomi


Församlingen Karisma, i Stockholm totalraserade sin ekonomi genom försummelse som ledde till bedrägerier, lögner, falska profetior och bokföringsbrott. Brotten mot bokföringslagen lade en ödesdiger grund för församlingens framtida konkurs.

Bokföringsbrotten som förmodligen var oavsiktlig försummelse gjorde att församlingens pastorer Stockholm Karisma Centertappade all kontroll över utvecklingen och förlitade sig på känslor och tro av hur ekonomin låg till istället för reda siffror. Detta var början till kaos. Pastorerna vägrade dessutom att lyssna när goda råd gavs. De avfärdade arrogant det hela och fortsatte tuffa på som ingenting hänt. Pastorerna blev pressade av leverantörer och andra som ville ha betalt. När människor utsätts för press kan de ta till metoder de aldrig annars skulle ha anammat. De började ljuga. De ljög för för långivare, leverantörer och sin församling. De blev desperata och började profetera falsk i Guds namn för att få in mer pengar från församlingen. Bokföringsbrotten blev så småningom urkundsförfalskning egenmäktigt förfarande och grovt bedrägeri. Pastorerna är dock inte åtalade.

Tidslinje

1996 Skuld 0,5 miljoner kronor

Församlingen proklameras och startar bibelskola. 100 medlemmar. Fokus på människan, enkelhet och bön. Men missgärningarna börjar också, bokföringsbrotten startar redan här.

1997 Skuld 0,7 miljoner kronor

Församlingen byter lokal till Citykyrkans lokaler börjar värva medlemmar från andra pingstförsamlingar. Inget bokslut upprättas för år 1996. Förmodligen saknas både dagbok och årsbok som enligt lagen ska finnas.

1998 Skuld 0,8 miljoner kronor

Carola och Runar blir affischnamn. Församligen lyckas göra bokslut för 1996 och 1997. Nu har församligen för första gången chansen att lägga bokföringsbrotten bakom sig. Församlingen bildar förlaget Karisma media som ger ut boken "Kan man tjäna Gud och pengar?" av bröderna Eurell. Boken blir en succé tack vare förslagschefens goda näsa. Förlagschefen räddar på detta sätt församlingen från en ekonomisk katastrof. Detta är Församligens andra stora chans att få ordning på ekonomin. Förlagschefen engagerar revisionsfirman Ernst & Young för att få ordning på ekonomin. Trots denna insats så saknas ändå bokslut detta år.

1999 Skuld 1,5 miljoner kronor

Den framgångsrike Förlagschefen får sparken efter att han påpekat otukt hos en ledare i församlingen och avtalet med Ernst & Young sägs därefter upp. Senare visar det sig att Förlagschefen har haft rätt hela tiden. Vänsterprasslet utvecklar sig till en skandal och en av konsekvenserna blir att en av församlingens avdelningar, Filippus Army, får läggas ned. Karisma storsatsar på hemlösa och utslagna. Bokslut saknas, kvitton och verifikationer samlas i kartonger och kassar i strid mot bokföringslagen.

2000 Skuld 1,5 miljoner kronor

Bokslut enligt bokföringslagen saknas.

2001 Skuld 4,5 miljoner kronor - underskott 3,3 miljoner kronor

Först nu upprättas bokslut för de saknade åren. Församlingen Karismas tredje stora chans att få ordning på ekonomin. "Det året - 2001 - går församlingens ekonomi back med drygt tre miljoner kronor. Men det är ingenting som församlingsmedlemmarna vet något om. Inte heller äldstekåren informeras. I princip hela äldstekåren avgår en efter en då demokrati saknas i församlingen.

2002 Skuld 8,9 miljoner kronor underskott 6,4 miljoner kronor

Nu skriver ledningen på nya hyreskontrakt och får en årshyra på 9,5 miljoner kronor. En medarbetare varnar församlingsledningen och ifrågasätter de höga hyrorna. Han avspisas abrupt.

2003 Skuld 13 miljoner kronor

Församlingens ledning uppmanar medlemmarna att ta var sitt lån på 25000 kr för att rädda den sociala verksamheten. Ledningen anser att de fått löften om kommunala bidrag av den borgerliga majoriteten i Statshuset men som inte infrias av den nya Socialdemokratiska majoriteten. Nu startar ledningen en lånekarusell. Ledningen ljuger för låntagarna och säger att de bara behöver låna tillfälligt. I själva verket finns det inga möjligheter för församlingen att betala tillbaka några lån, vilket ledningen är väl medveten om. Församlingens revisor slår larm till ledningen men blir ignorerad. Detta är ytterligare en chans för ledningen att vända om.

2004 Skuld 11 miljoner kronor

De anställdas löner betalas inte längre ut samtidigt som vältrar sig ledningen i lyx och representerar för femsiffriga belopp. Församlingen är nu 800 medlemmar.

2005 Skulder 12 miljoner. Konkurs.

__

Karisma budgeterar pengar som ska komma in som aldrig kommer. Detta liknar Skandias embedded value redovisning, där man budgeterar eller till och med bokför värden som inte ännu har realiserats. Ledningen skyller ifrån sig och menar att de har fått löften från kommunen och andra som aldrig uppfylldes.


I Armén brukar man säga att om två personer har ansvaret för en uppgift så har de 2% var. Om en person får ansvaret för en uppgift så har han/hon 100% ansvar. Församlingen Karisma gick i kvav på grund av uselt ledarskap och arrogans men framför allt är det ett resultat av överlagda brott mot Guds bud.

Hur sköter man sin ekonomi?

1. Låt inte lögnen få inträde. Tala sanning hur illa det än är. Sanningen kommer alltid fram förr eller senare. Man behöver inte berätta allt för alla men man får inte föra någon bakom ljuset.

2. För dagbok över alla transaktioner och sätt in att verifikationer i kronologisk ordning i ett register. Det behöver inte vara krångligt system. Sätt in alla betalda fakturor i en pärm och alla obetalda i en annan. Redovisa bokslut varje månad. Förr var detta ogörligt men med dagens datasystem går det på några sekunder. Detta blir en ekonomiskt rapport som snabbt avslöjar vartåt det lutar. Anlita någon pålitlig att sköta detta om kompetens eller tid saknas.

4. Lyssna och tag emot rådgivning när den ges. Ödmjukhet och lyhördhet är inte otro eller feghet utan vishet. "Stolthet går före undergång, och högmod går före fall."(Ord16:18)


Källor och mer läsning:
Dagen om Karisma, del 1, 2, 3, 3b, 4, 5, 5b, 6.
Pastorerna uttalar sig; 1, 2, 3, 4

Jag var med i Stockholm Karisma Center
Starka reaktioner mot pastors tv-deltagande
Pastor erkände urkundsförfalskning
Förundersökning mot Karismapastorer nedlagd
Carolas kyrka går i konkurs
Jag förstår att människor är besvikna
Kontroversiell församling blev kyrkan som aldrig sover
Karisma har splittrats till Celebration och Böneinitiativ

Nya församlingar efter Karismakraschen
Läs mer!

20080101

Ränta på ränta räknare


Här kan du räkna ränta på ränta och även andra beräkningar såsom nuvärde och pension.

Kalkylator
“Den starkaste kraften i Universum är ränta på ränta.”
Albert Einstein


Antag att du vill spara pension till ett nyfött barn med 50 kr i månaden.
Du börjar med att klicka i Retirement i den vänstra kolumnen, sedan fyller du i 600 vid Annual Addition som betyder årlig insättning (50*12= 600). Current Principal hoppar vi över, det fyller man in om man har något startbelopp.

Years to Grow = Antal år i vårt fall 65 år.

Efter det fyller du in räntesats vid Growth Rate i vårt fall 10% vilket motsvarar en svensk indexfond ungefär.

Sedan ska vi fylla i utbetalningen, Years to Pay Out betyder antal år för utbetalning och vi säger i vårt fall 20 år. Det sista är räntan igen, men under utbetalningen och vi kör på 8% här då vi under utbetalningstiden har del av pengarna på ett konto istället.

Sen är det bara att klicka på Calculate så får du ut vilket belopp det blir per år som barnet får.
I vårt fall får barnet ca 300000 kr per år.

OBS!
Använd punkt som kommatecken då det är en amerikansk räknare.
Läs mer!