Indexfonder vinner i längden

20080129

Skuldsanering

"Vart sjunde år skall du låta vara ett friår. Och så skall det förhålla sig med friåret: Varje långivare som har lånat något åt sin nästa skall då efterskänka sin fordran. Han får då inte kräva sin nästa och broder, ty ett Herrens friår har då blivit utlyst."(5Mos15)


Idéen med skuldsanering och skuldavskrivning är inte ny utan finns som citatet visar redan för flera tusen år sedan i Mose lag. Moses menade att om lagen respekterades så skulle det inte finnas någon fattig i landet, dock åtlyddes inte lagen och Moses skriver senare uppgivet att fattiga alltid kommer att finnas.

I skrivande stund utreder regeringen ett regelverk om att skulder ska skrivas av efter ett antal år. I Finland skrivs skulder av efter 15 år och för många som har skulder sedan 20-30 år tillbaka skulle en sådan förändring i regelverket kunna vara en lösning. Många är skuldsatta för livet idag.

Att införa en sådan regel är en sund åtgärd då den hjälper på två sätt. Dels ger det en nystart till de skuldsatta. De som idag känner att det är meningslöst att ta ett jobb då de ändå aldrig kommer att blir skuldfria. Och dels kommer det att sätta press på banker och lånebolag att inte vara så våghalsiga när det gäller utlåningen. Redan idag har exempelvis Swedbank stoppat samarbetet med SMS-låneföretag som satt tusentals ungdomar i skuldfällan. Mycket bra initiativ av Swedbank som på detta sätt räddar många av sina egna kunder från att ta impulsiva lån.

Dessutom förekommer en lukrativ handel i dag med skuldebrev. Dessa säljs till rabiata indrivare som utan vidare kräver människor som redan lever på existensminimum på pengar.

Både Kronofogden och Konsumentverket vill införa obligatorisk kreditprövning innan ett lån beviljas för att hindra att fler hamnar i låneträsket eller förvärra en redan usel ekonomi. Var fjärde ung människa med SMS-lån har nämligen redan skulder hos fogden. Ett sätt att hjälpa de unga vore att införa ekonomi som skolämne. Många skulder uppstår då det finns en brist på kunskap hur man lägger upp en ekonomi. Idag är 11000 ungdomar är skuldsatta hos Kronofogden. Och hundratusentals andra har inte råd att betala sina räkningar.

Det finns en myt som säger att de som hamnat hos kronofogden hamnat där på grund av dålig moral, slarv eller av ett vidlyftigt liv. Detta är dock inte sant. De flesta som hamnat där på grund av omständigheter de själva inte kunnat påverka exempelvis sjukdom, olycka, andras misstag eller skilsmässa. Klassiskt är den lille egna företagaren som har en stor kund som plötsligt inte kan betala en leverans kunden redan fått. Den lille företagaren går i konkurs och eftersom han eller hon blivit tvingad av banken att personligen stå för alla skulder så döms denne till en livstid med betalningsanmärkningar.

Hela samhället skulle definitivt tjäna på att införa en 15 års gräns. Fler människor skulle kunna starta företag och fler skulle känna mening med att jobba. Fler skulle komma ut i arbetslivet och betala skatt. De enda som gynnas av dagens system är inkassobolagen, som givetvis sågar förslaget.

Hur får man skuldsanering?


Skuldsaneringslagens krav är att:
  • Du är så svårt skuldsatt att du inte på något sätt kommer att kunna betala dina skulder på många år (s.k. kvalificerad insolvens).
  • Det är skäligt med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden.
  • du är folkbokförd i Sverige.
  • Du får inte ha pågående näringsförbud. (Källa:Kronofogden)
  • Du får inte tidigare haft skuldsanering
Att ansöka om skuldsanering kan man få hjälp med av kommunens Budget och skuldrådgivare. Utöver kraven ovan bör man ha försökt att bli av med skulderna på andra sätt.

Tyvärr får 40% av ansökningarna avslag av Kronofogden. De som får skuldsanering måste leva på existensminimum under fem år.

Idag är det rekordmånga som ansöker om skuldsanering. Detta på grund av att det blivit färre krav för att få skuldsandering. Skuldsanering är bra för att det ger människor en möjlighet att komma ur en hopplös situation där de ligger andra till last. Men är framför allt bra för samhällskroppen som får tillbaka en arbetande skattebetalare.

Ett land där nåd får gå före rätt kommer alltid att vara mer rättvist än orättvist.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar