Indexfonder vinner i längden

20080330

Föga förvånade avslöjas att ingen sverigefond slog index år 2005-2007. Detta presenteras som en nyhet.

Detta visste dock vetenskapen redan för över hundra år sedan.

Louis Bachelier Louis Bachelier, 1890
År 1900 presenterade en vetenskapsman vid namn Louis Bachelier sin avhandling och i denna bevisade han att det inte går att slå index under en längre tid. Han utvecklade "The Random Walk Theory" och detta gjorde han fem år innan Albert Einstein presenterade sin "Random Walk Theory". Professor Bachelier var ett geni som inte blev erkänd av sin samtid. Men idag vet vi att han hade rätt. Ändå placerar vi i aktivt förvaltade fonder för att försöka slå en indexfond. Visst går det för en fond att slå index, men bara under några få år.

Ska man investera långsiktigt det vill säga mer än fem år så är den enda rätta placeringen en passivt förvaltad indexfond. I DN's artikel går man ett steg längre. Enligt den skulle det till och med vara bättre att placera sina pengar slumpmässigt än att försöka förutspå hur de olika fonderna kommer att gå.

Källa:
DN, PPM slumpen bättre än vi
Läs mer!