Indexfonder vinner i längden

20070914

Övergripande strategi

Strategi och placeringsfilosofi för indexfond.nu kan sammanfattas med begreppen;
 • småbolag
 • buy-and-hold
 • förmögenhetskattefria bolag
 • etiska bolag
 • Passiv förvaltning

Småbolag, buy-and-hold

Mindre bolag har historiskt givit bättre avkastning än stora bolag och det är helt enkelt därför vi i första hand satsar på dem. Många småbolagsfonder gick dåligt på 90-talet då de sålde små bolag som blivit stora och därmed tappade fonderna tillväxt. Därför köper vi bolag och försökar att behålla dem så länge som möjligt dvs, buy-and-hold, även om de inte klassificeras som småbolag efter en tid. Initialt investerade vi i de mindre bolagen i indexet attract40.Innehav

Passiv förvaltning

Strategin kan inte kopplas med begreppen stock-picking och market-timing då utgångspunketen är att den svenska aktiemarknaden är halvstarkt till starkt informationseffektiv. Dock är vi inte främmande att nyttja viss fundamenta och empiriskt bekräftade marknadsanomalier och om några sådana skulle hittas. Passiv förvaltning gör att kostnaderna för fonden blir minimala.

Etik, miljö och förmögenhetsskattefria bolag

I den mån det är möjligt är vår ambition att undvika bolag som handlar med spel och dobbel, tobak, alkohol och pornografi.

Bolag med en tydlig miljöprofil vill vi gärna premiera genom att prioreitera dessa vid urvalet.

I syfte att minska den enskilde spararens kostnader satsar vi tidigare satsat på förmögenhetskattefria bolag. Några av de aktier vi då undvek och därför är underviktade i portföljen finns i nedanstående citat från Skatteverket;

"Aktier i bolag som efter den 28 maj 1997 lämnat börsens A-lista för att i stället handlas på O-listan eller Nya Marknaden tas upp till 80 % av det noterade värdet.

Av bolagen som noteras på O-listan berörs följande:

 • Axfood
 • Bilia
 • Consilium
 • Fabege (tidigare Wihlborgs Fastigheter)
 • Geveko
 • H&M
 • Latour
 • L E Lundbergföretagen
 • Midway Holding
 • NCC
 • Rederi AB Transatlantic (tidigare B&N Nordsjöfrakt)
 • Öresund

Fabege (f.d. Wihlborgs Fastigheter) har under 2005 delat ut aktier i ett bolag som idag heter Wihlborgs Fastigheter som noteras på O-listan och därmed är förmögenhetsskattefri.

Av bolagen som noteras på Nya Marknaden berörs följande:

 • TV4

Enligt Skatteverkets uppfattning ska aktier i följande utländska bolag tas upp till 80 % av det noterade värdet trots att de noteras på Stockholmsbörsens O-lista.

 • Kaupthing
 • Lundin Mining
 • Millicom
 • Vostok Nafta

Övriga aktier på O-listan, Aktietorget, Nya Marknaden, Göteborgslistan, Nordic OTC och NGM Equity fortsätter att vara befriade från förmögenhetsskatt."

(källa)

Lista på förmögenhetsskattepliktiga aktier.

http://indexfond.nu
Senast uppdaterad 071214
Läs mer!

20070913

Information about US persons below. Information på Svenska nederst

Information about cookies at our sites indexfund.se and indexfond.nu and our other Sites


A cookie is a file with information that your browser stores in your computer. A website can have one or more cookies with information that can be read of the website during a visit.

The information in cookies varies but normally it is information that improves the visitor's experience of the website. There is also common that cookies is used to identify clients and statistics.

According to Swedish law (2003: 389) about electronic communication, as of July 25, 2003, states that all visitors of a website that uses cookies is informed about what cookies is and are to be given the choice to refuse such use. If you want to avoid cookies you can do this through setting your browser security so that it automatically denies cookies or inform you if a site contains cookies.

Our sites uses cookies in order to pursue statistics and security.

Since our Sites uses cookies in to uphold a good level of security, should this function not be activated in your browser you may not be able to log in.

Information about Swedish law 1998:204 (PersonUppgiftsLagen)

In your member application to indexfond.nu you gives permission to file, store and process records about you as a person.

You have according to Swedish Law (1998: 204) §26 PersonUppgiftsLagen the right to free of charge, once per calendar year, after in writing signed application to us, find out which records about you that we have filed and how we process these. You have also the right according to §28 to complain about errors in those records.

US Persons, Canadians, Japanese and Australian Citizens and to whom it may concern

This Site does not constitute an offer or solicitation to sell stocks or units in mutual funds or other securities, or an offer to provide investment advisory services or other services referred to on this Site, to any person from a jurisdiction in which such an offer, solicitation, or distribution would be illegal, or in which the person making such offer or solicitation is not authorized to do so, or to any other person to whom it is illegal to make such offer or solicitation.

Indexfund.se does not provide the products and services described on this Site to US Persons, as defined under the United States Securities Act of 1933, as amended. The units or stocks described on the Site shall not be registered under the Securities Act or any other applicable United States securities laws (including, without limitation, any applicable law of any of the states of the United States). Such units or stocks may not be directly or indirectly offered or sold in the United States or any of its territories and possessions or areas subject to its jurisdiction or to or for the benefit of a US Person. By proceeding, you warrant that you are not a US Person.

We strongly recommend any US Persons to visit http://www.ifa.com which are providers of a superior service to US Persons.
We strongly recommend any Canadian Persons to visit http://www.ifacanada.com which are providers of a superior service to Canadian Persons.

Disclaimer

Historical performance is no guarantee for future profit. An index fund can both fall and ascend in value. All texts on our sites are with reservation for possible errors.


Email disclaimer indexfund.se


This e-mail is confidential. If you are not the intended recipient, you should not copy it, re-transmit it, use it or disclose its contents, but should return it to the sender immediately and delete the copy from your system. This e-mail message and all attachments transmitted with it are intended solely for the use of the addressee and may contain confidential information. If the reader of this message is not the intended recipient, or an employee or agent responsible for delivering this message to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution, copying, or other use of this message or its attachments, except in accordance with its intended purpose, is strictly prohibited. This e-mail message is for the exclusive use of the addressee. No other person may rely on it for any purpose and we accept no responsibility for any reliance that a third party may place on this e-mail message. Indexfund.se is not responsible for, nor endorses, any opinion, recommendation, conclusion, solicitation, offer or agreement or any information contained in this communication. All calculations in the e-mail are manual, indicative and indexfund.se is not responsible for miscalculations and conclusions based on any possible miscalculation. Indexfund.se cannot accept any responsibility for the accuracy or completeness of this message as it has been transmitted over a public network. E-mail is susceptible to data corruption, interception, unauthorized amendment, tampering and virus. We do not accept liability for any such actions or the consequences thereof. If you suspect that the message may have been intercepted or amended, please call the sender. Should you require any further information, please contact the Compliance Officer at indexfund.se


In Swedish:På Svenska

Om cookies på indexfond.nu

En cookie är en fil med information som din webläsare lagrar i din dator. En webbplats kan ha en eller flera cookies med information som kan läsas av webbplatsen under ett besök.

Informationen i cookies varierar men vanligtvis handlar det om information som förbättrar användarens upplevelse av webbplatsen. Det är också vanligt att de används till sessionshantering och statistik.

Enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats som använder sig av cookies informeras om vad cookies används till och ges möjlighet att vägra sådan användning. Vill du undvika cookies kan du göra det genom att ställa in din webbläsares säkerhetsinställningar så att den automatiskt nekar cookies eller informerar om en webbsida innehåller cookies.

Cookies används av indexfond.nu i syfte att föra statistik och hantera sessioner och inloggning.

Eftersom indexfond.nu använder sig av cookies i sin sessionshantering bör denna funktion vara aktiverad för att du skall kunna ha tillgång till indexfond.nu.


Information om PUL

I din medlemsansökan till indexfond.nu ger du medgivande till att dina personuggifter databehandlas. Exempel på behandling av personuppgifter är: insamling, registrering, lagring och bearbetning.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Disclaimer

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En indexfond kan både sjunka och stiga i värde. Texterna på våra hemsidor är med reservation för eventuella fel.


För ytterligare information hänvisas till den engelska textenindexfond.nu ® is administrered by the non-profit association
SUCCESS enterprise no 822003-3792

Copyright ©1996-2008 indexfond.nu™ All rights reserved.
Läs mer!