Indexfonder vinner i längden

20070914

Strategi

Övergripande strategi

Strategi och placeringsfilosofi för indexfond.nu kan sammanfattas med begreppen;
 • småbolag
 • buy-and-hold
 • förmögenhetskattefria bolag
 • etiska bolag
 • Passiv förvaltning

Småbolag, buy-and-hold

Mindre bolag har historiskt givit bättre avkastning än stora bolag och det är helt enkelt därför vi i första hand satsar på dem. Många småbolagsfonder gick dåligt på 90-talet då de sålde små bolag som blivit stora och därmed tappade fonderna tillväxt. Därför köper vi bolag och försökar att behålla dem så länge som möjligt dvs, buy-and-hold, även om de inte klassificeras som småbolag efter en tid. Initialt investerade vi i de mindre bolagen i indexet attract40.Innehav

Passiv förvaltning

Strategin kan inte kopplas med begreppen stock-picking och market-timing då utgångspunketen är att den svenska aktiemarknaden är halvstarkt till starkt informationseffektiv. Dock är vi inte främmande att nyttja viss fundamenta och empiriskt bekräftade marknadsanomalier och om några sådana skulle hittas. Passiv förvaltning gör att kostnaderna för fonden blir minimala.

Etik, miljö och förmögenhetsskattefria bolag

I den mån det är möjligt är vår ambition att undvika bolag som handlar med spel och dobbel, tobak, alkohol och pornografi.

Bolag med en tydlig miljöprofil vill vi gärna premiera genom att prioreitera dessa vid urvalet.

I syfte att minska den enskilde spararens kostnader satsar vi tidigare satsat på förmögenhetskattefria bolag. Några av de aktier vi då undvek och därför är underviktade i portföljen finns i nedanstående citat från Skatteverket;

"Aktier i bolag som efter den 28 maj 1997 lämnat börsens A-lista för att i stället handlas på O-listan eller Nya Marknaden tas upp till 80 % av det noterade värdet.

Av bolagen som noteras på O-listan berörs följande:

 • Axfood
 • Bilia
 • Consilium
 • Fabege (tidigare Wihlborgs Fastigheter)
 • Geveko
 • H&M
 • Latour
 • L E Lundbergföretagen
 • Midway Holding
 • NCC
 • Rederi AB Transatlantic (tidigare B&N Nordsjöfrakt)
 • Öresund

Fabege (f.d. Wihlborgs Fastigheter) har under 2005 delat ut aktier i ett bolag som idag heter Wihlborgs Fastigheter som noteras på O-listan och därmed är förmögenhetsskattefri.

Av bolagen som noteras på Nya Marknaden berörs följande:

 • TV4

Enligt Skatteverkets uppfattning ska aktier i följande utländska bolag tas upp till 80 % av det noterade värdet trots att de noteras på Stockholmsbörsens O-lista.

 • Kaupthing
 • Lundin Mining
 • Millicom
 • Vostok Nafta

Övriga aktier på O-listan, Aktietorget, Nya Marknaden, Göteborgslistan, Nordic OTC och NGM Equity fortsätter att vara befriade från förmögenhetsskatt."

(källa)

Lista på förmögenhetsskattepliktiga aktier.

http://indexfond.nu
Senast uppdaterad 071214

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar