Indexfonder vinner i längden

20081117

Osunt med teknisk analys

"Tittar man på finansiell forskning finns det inget som pekar på ett samband mellan historisk avkastning och framtida avkastning."
Peter Norman

Källa:
di.se, Heta stolen, 081117, Peter Norman, ny Ordförande i Carnegie och VD för sjunde AP-fonden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar