Indexfonder vinner i längden

20080201

Indexfonder eller aktieindexobligationer?

Vill du ha 300% avkastning på kort tid så är inte indexfonder det bästa alternativet. Indexfonder kan verka tråkiga. De rullar på utan att något intressant händer. Det är inte något för storspelaren som vill ha mycket hög avkastning och vågar ta stora risker.

För den som inte vill ta några risker alls är inte heller indexfonder en bra investering. För dem är indexfonder allt annat än tråkiga då de representerar en högriskplacering. En indexfond innehåller massor av marknadsrisk, ja all marknadsrisk som går att ha. Dessutom är indexfonder oftast utsatta för geografisk risk. Det vill säga de brukar spegla marknaden i en region som exempelvis Sverige. Om då marknaden viker i Sverige och landet går in i en lågkonjunktur så följer givetvis svenska aktier efter och därmed sjunker även indexfonder.

För den som vill investera på kort sikt eller bara på några få års sikt är inte en indexfond heller en bra investering. En ytterligare kategori är de som har väldigt små marginaler i sin ekonomi och därmed inte har råd att förlora kapital.

Aktieindexobligation bättre

I de fallen ovan så är andra alternativ bättre. De bör satsa på en räntefond eller ett bankkonto eller kanske en strukturerad produkt. Varför inte en aktieindexobligation? Via många aktieindexobligationer kan du få bättre avkastning än en indexfond om marknaden går uppåt. Om marknaden viker så minskar din indexfond i värde men i en aktieindexobligation kan du ha 100% skydd så att du får tillbaka hela 100% av det nominella beloppet du investerat.

Men vad är haken då? Jo, om din strukturerade produkt eller aktieindexobligation löper på exempelvis 3 år så får du ju ingen ränta på pengarna under tiden. Den ränteförlusten är vad du får betala utöver courtage.

Vill du ha högre risk så finns aktieindexobligationer med så kallad överkurs. Dessa kan du teckna till exempelvis 10% överkurs vilket innebär att du kan förlora 10% av nominellt belopp. I utbyte mot den högre risken kan du på dessa varianter få en betydligt bättre avkastning, i bland kan till och med avkastningen fördubblas.

Sammanfattningsvis så bör dessa placerare undvika indexfonder:

  • Den som vill ha mycket hög risk
  • Den som vill ha låg risk
  • Den som vill investera kortsiktigt
  • Den som har små marginaler i sin ekonomi

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar