Indexfonder vinner i längden

20080220

Egen depå och mäklare

Vad gör man om man vill ha en egen depå men med samma höga avkastning som en indexfond ger?

Det fungerar utmärkt. Dels finns det idag börsmäklade indexfonder och dels kan varje duktig mäklare sätta ihop en indexerad portfölj av börsens utbud av aktier. Att använda mäklare kan till och med vara bättre i många fall. En duktig och seriös mäklare eller finansiell rådgivare kan skräddarsy en optimal portfölj för precis din ekonomi.

Det man ska tänka på i dessa fall är att ha en tät kontakt med mäklaren, minst en gång per år för att rebalansera portföljen. Förändringar i placerarens ekonomi och förändringar i marknaden behöver avspeglas så att portföljen inte kommer i obalans.

Rådgivning är av yttersta vikt för alla även för den som enbart vill ha indexfonder i sin portfölj. Det finns nämligen en vetenskapligt bevisad optimal riskbalans som är grundad på spararens egna kunskaper, tidshorisont, riskvilllighet och placerarens övriga ekonomi. Rådgivaren sammanställer dessa fakta och ger utifrån empirisk vetenskap ett förslag på åtgärder i portföljen. En optimerad portfölj innehåller sällan enbart indexfonder utan kan även innehålla exempelvis ränte- eller obligationsfonder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar