Indexfonder vinner i längden

20071116

Skuldsatt - lurad - ocker

Spara med ränta på ränta istället för att låna med ränta på ränta! Detta borde man få lära sig i grundskolan. Dessutom måste lagstiftningen se till att människors ekonomiska liv inte förstörs redan i ungdomen. Att börja vuxenlivet som lurad och skuldsatt ger en fadd eftersmak som pensionär.

Ockerlagstifningen är fullständigt tandlös!

När en skuld på 3000 kr växer till 5000 kr på ett år så är räntan 2000 kr. I procent blir det räntan delat med ursprunglig summa gånger 100 vilket medför 2000kr/3000 kr X 100 = drygt 66%

Om inte 66% ränta är ocker så vet inte jag vad ocker är.


källa:
hd.se - Ingrip mot snabblånen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar