Indexfonder vinner i längden

20071120

Forskningens paria


Varför är det så få i Sverige som investerar i indexfonder? Trots att all forskning visar på samma sak; indexfonder är investerarens bästa vän. Igen annan sparform ger så hög avkastning på lång sikt som en indexfond. Det som ligger bakom är en tung konservativ traditionalism från de mäktiga bankernas sida. De har svårt att ta in nya produkter i sortimentet. När det dessutom handlar om en produkt som inte ger lika bra avgifter in till banken eller fondbolaget så blir det extra svårt. En indexfond är en placering med en investerings horisont på 5-10 år eller mer. De flesta sparare anser det vara en mycket lång spartid och ser gärna att banken visar dem fonder med kortare löptider och då händer något som inte borde få hända. Placeringsrådgivaren kollar givetvis vilka fonder som gått bäst de senaste tre åren vilket leder till att det är dessa som kunden får se utan eller mycket liten hänsyn tagen till placerarens bästa. Den etablerade forskningen visar nämligen att de fonder som gått bra ett år har mycket svårt att klara sig bra nästa år. Och när en fond gått bra tre år i rad då är risken tom större. Vad ska man göra? Ja, utbildningen av finansiella rådgivare måste bli bättre. De måste känna till och fullständigt förstå den effektiva marknaden och känna till grundläggande vetenskapliga fakta som varit kända sedan början på 1900-talet då den finansiella matematiken grundades av Louis Bachelier. Han utveklade teorin om Random Walk vilken sedan dess utvecklats flera gånger. Louis Bachelier blev inte erkänd av sin tid. Först långt efter hans död, 1946, började vetenskapen förstå vilket matematiskt geni han var och hans arbete från år 1900 belv först riktigt uppmärksammat på 1960-1970 talet och ledde så småningom till att andra matematiker, "Black and Scholes" som byggde vidare på hans forskning fick riksbankens ekonomipris till minne av Alfred Nobel. Denna teori som är bevisad många gånger säger att det är omöjligt att kunna förutsäga en akties kurs på grundval av hur aktien har utvecklats tidigare. Det är helt enkelt inte möjligt att kunna förutsäga marknaden! Ändå lever många gott på att folk i gemen tror på att de kan det. Detta är bevisat gång på gång men det är bara i akademiska kretsar man känner till det. Det ligger något av en religiös övertro på bankernas fondförvaltare.

Kommentarer:

nicke sa...
Ja, det är ju bara att gå in på Morningstar och kolla vilka fonder som gått bäst de senaste 10 och senaste 5 åren.
Indexfonder i topp! Vinner som sagt alltid i längden!
Att inte folk fattar...
26 januari 2008 01.10


David Winther sa...
Det tråkiga med Morningstar är att de har fondkurser som är ännu längre än tio år tillbaka i sin databas, men redovisar inte de siffrorna. Då hade man verkligen fått se vilken enorm skillnad det är mellan aktivt förvaltade fonder och indexfonder.

Men tyvärr är inte Morningstar oberoende. jag citerar en annan part, Jesper Strandberg på Placera Nu.

"Ingen ska ju tro att Lindmark och de anställda på Morningstar får sina löner betalda av den ringa annonsering som sker på hemsidan. Nej, intäkterna kommer från fondbolag som köper tjänster av Morningstar. Det kanske är de amerikanska ägarnas policy att hålla sina kunder bakom ryggen. Det är ytterst prekärt om Lindmark i sin yrkesroll inte vågar bita den hand som föder honom. Det vore på sin plats om Morningstar offentliggör vilka fondbolag de har som kunder och vad de betalar."

Å andra sidan så får Jesper Strandberg betalt av Avanza...
26 januari 2008 10.40

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar