Indexfonder vinner i längden

20100530

Slopat pensionsavdrag ger 600 000 kr mindre i pension för småspararen

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi föreslår att avdraget för pensionssparande slopas. Detta föreslår de i en tid då vi med stor säkerhet vet att de offentliga pensionspengarna inte räcker fullt ut för framtidens pensionärer.

Förslaget minskar pensionen med 600 000 kr för en låginkomsttagare som pensionssparar. Detta beror på att avkastingsskatten är ca en halv procent lägre för pensionsförsäkring än för kapitalförsäkring.

Beräkningen är gjord på en låginkomsttagare och pensionssparare som sparar 1000 kr i månaden i 40 år i jämförelse med motsvarande kapitalförsäkringssparare. Båda placerar i en svensk indexfond med 10 procents avkastning vilket motsvarar historisk avkastning på den svenska börsen under 100 år med hänsyn tagen till 2 procents inflation.

För en höginkomsttagare blir förlusten ännu större.

Relaterat
e24 | "Slopa avdrag för pensionssparande"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar