Indexfonder vinner i längden

20080416

78 procent av fonderna sämre än en indexfond

Av Sveriges 50 största fonder blev 78 procent slagna av indexfonder under en tioårsperiod mellan 1997-2007.

Källa:
Undersökning gjord av Uppdrag granskning citerad i E24, Fonder sämre än index

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar