Indexfonder vinner i längden

20080404

Etiska fonder - bara ett hyckleri?

Indexfond.nu står i grunden för en kristen etik men vi säger inte att vi aldrig kommer att investera i oetiska bolag. Det är helt enkelt ett för svårt löfte att hålla. Men vi strävar i alla fall mot etiska bolag.

Etik i fonder går ofta ut på att undvika investeringar i tobak, alkohol, vapen och pornografi. Men med dagens börser är det svårt om inte omöjligt att undvika dessa placeringar. Företagen i sig äger andra företag som äger andra företag och så vidare. Detta kallas korstvist ägande och medför att det inte går att undvika investeringar i tobak, alkohol, vapen och pornografi. Men man kan försöka och ha det som mål att minska sådana innehav.

Men är fondetiken i stort bara ett luftslott? Etiska fonder har blivit oerhört populära de senaste åren. Mellan 2005 och 2006 mer än fördubblades det svenska sparandet i etiska fonder från fyra till 11 procent, och 123 miljarder svenska kronor ligger i de Etiska fonderna. Detta är givetvis oerhört lönsamt för de över 100 svenskregistrerade fonderna med etisk profil.

Fondbolgen kallar dock fonder för etiska trots att de betalar skyhögt mer för reklam än för etik i sina fonder. Etik etiketten handlar i de allra flesta fall bara om marknadsföring.

Ett sätt att påverka är genom ägandet. Ärkebiskop Anders Wejryd säger, "att Svenska kyrkan seriöst försöker ta ansvar när man väljer hur man placerar... Ambitionen är att påverka företag inom tveksamma sektorer genom att vara ägare".

Sjunde AP-fonden ger storbankerna kraftig kritik för bristande etisk hänsyn i sin förvaltning. AP-fonderna själva har dock investerat två miljarder i företag som exempelvis tillverkar kärnvapen och klusterbomber. Detta visar bara hur svårt det är att undvika oetiska bolag.

Enligt en doktorand i praktisk filosofi är det till och med bättre att strunta i den etiska delen när man investerar och i stället ge av avkastningen till välgörenhet.

Källa:
Dagen.se Etiska fonder - bara yta och hyckleri
HD.se Mer pengar i etiska fonder
Sydsvenskan Omöjligt leva upp till idén om etisk fond
Sydsvenskan Kyrkan investerar i krig och alkohol
DN.se Fondbolag betalar skyhögt mer för reklam än för etik
HD.se Sjunde AP-fonden kritiserar bankerna för bristande etik
HD.se AP-fonder investerar i kärnvapen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar