Indexfonder vinner i längden

20100822

Indexfonder slår 98 procent av aktivt förvaltade fonder

En samlad slutsats av flera akademiska studier ger följande resultat vid jämförelse mellan indexfonder och vanliga aktivt förvaltade fonder:


  • På 1 års sikt slår indexfonder 71 procent av alla fonder.
  • På 5 års sikt slår indexfonder 85 procent av alla fonder.
  • På 10 års sikt slår indexfonder 91 procent av alla fonder.
  • På 25 års sikt slår indexfonder 95 procent av alla fonder.
  • På 50 års sikt slår indexfonder 98 procent av alla fonder.


Källa
M. Dahlqvist, S. Engström och P. Söderlind, Performance and Characteristics of Swedish Mutual Funds, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 35:409-423 (2000) (Wikipedia)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar