Indexfonder vinner i längden

20071029

Befolkningspyramiden

Fler och fler pensionärer som lever längre och längre ska försörjas av färre och färre förvärvsarbetande som föder färre och färre barn. Idag bör de unga pensionsspara och politikerna bör beakta att pensionärerna kommer att vara kanske den mäktigaste väljargruppen i framtiden.

Man kan fråga sig; vem ska betala deras pensioner om de inte sparar själva?
Se detta korta flashdiagram om befolkningspyramiden - det är ingen pyramid längre.

Det finns många som anser att denna bild är alltför optimistisk. Det finns prognoser där pyramiden är helt upp-och-nedvänd år 2o50. Man ska vara uppmärksam på att under strecket så är det en prognos och i OECD-länderna räknar man med lägre födelsetal.

Invandring skulle kunna ändra denna dystra prognos. Om arbetskraft kunde röra sig fritt över gränserna skulle fler människor troligtvis flytta till oss, arbeta här, betala skatt och därmed balansera ut de dåliga födelsetalen. Samhällets vinst på varje född individ är ca 1 Mkr. Åtgärder som stimulerar nativiteten skulle även kunna vara till nytta.


källa:
SCB
Show comments
Hide comments

2 kommentarer:

  1. Men hela världen kan inte spara till sin pensionsförsäkring. Om man tänker sig att jordens befolkning bara består av Nisse Lotta och Kalle, som är lika gamla och Kalle sätter in pengar i Nisses och Lottas företag som pensionsförsäkring. Nisse och Lottas företag går bra, men sen när de blir gamla kan de inte jobba längre. Kalles investering får då värde 0, såvida inte Nisse och Lotta använt pengarna till att göra investeringar i maskiner som gör att företagen kan tjäna pengar utan att någon jobbar. Världens välstånd är beroende av hur många som jobbar, och vilket producerande anläggningskapital som finns.
    "Sparande" globalt kan bara ske i form av anläggningskapital och kunskap. Om ingen satsar pengar i arbetskapital och kunskap blir sparandet bara en bubbla.

    SvaraRadera
  2. Jag tror inte du behöver vara orolig för det. Det kommer att finnas nya människor, fabriker, industrier fulla med robotar som jobbar även när du blir gammal.

    Dessa behöver dock kapital för investeringar och det är det kapitalet som du tillför när du sparar i en pensionsförsäkring.

    SvaraRadera