Indexfonder vinner i längden

20191217

Nu vaknar Avanza med Avanza USA

Den billigaste USA-fond du kan få tag på  - ja det kan man enligt Avanza i deras nya USA-fond. Det är en så kallad matarfond vilket i sin tur investerar i en amerikansk indexfond Amundi Index MSCI USA SRI som Avanza slutit avtal med för att få ned avgiften till låga 0,17 procent fn.

Att söka fonder med låga avgifter har visat sig historisk vara en bra affär  - speciellt när det gäller passivt förvaltade fonder. Dessa fonder är dock av förståeliga skäl inte så intressanta för fondsäljare.Usa, Trump, First, America, Flag

I skrivande stund är Donald Trump president och han hyperstimulerar den amerikanska ekonomin. Börsrekorden bara haglar ned sedan han blev invald och Dow jones har stigit 10 000 punkter.
Donald Trump, Trump, Donald, Usa, America, Election
Historiskt sett har alla presidenter med stora ekonomiska framgångar blivit omvalda så vi lär få se fyra år till med Donald Trump och en börsfest utan like. Det finns orosmoment i att The Donald inte drar sig för att dra igång handelskrig, är impulsiv och gärna twittrar om sin egen förträfflighet. Men när han gör detta är han i alla fall väldigt amerikansk och har business som sitt huvudperspektiv.

Donald Trump är en nyckel till den amerikanska ekonomins framgång. Hans politiska motståndare verkar dock hela tiden för att sätta honom ur spel. Skulle detta lyckas kommer vi i ett annat läge - men vad som då händer är höljt i dunkel.Matarfonder är riskabla?

Dessa matarfonder är en ny företeelse annars och man kan fråga sig om de håller i längden. Om man tittar på avanzas matarfond Global så följer den sitt index hittills någorlunda och man kan anta att denna USA-fond även den kommer att hålla sig nära index. Det finns i dagsläget i alla fall inga tecken på att de skulle avvika. Ett orosmoment är dock att de bara behöver investera 85 procent vilket kan locka ambitiösa förvaltare aktiv förvaltning vilket historien redan dömt ut. Passiv förvaltning är dagens melodi - och empiriskt den förvaltningsform som visat störst vinst.EU har förbjudit många Amerikanska ETF


I och med EU-direktiv har många Amerikanska ETF (börshandlade fonder) blivit förbjudna att investera i för europeer. Exempelvis har de mycket framgångsrika indexfonderna som Vanguard tillhandahåller inte varit tillåtna på flera år. Om man gå via en matarfond skulle det kunna vara möjligt att kringgå de reglerna.

Etisk inriktningAmundi Index MSCI USA SRI är en etisk indexfond som replikerar MSCI USA SRI. Jämförelseindexet undviker investeringar i kärnkraft, alkohol, spel och dobbel och vapenindustri. SRI står för Social Responsible Investments. Detta index tar miljömässiga aspekter in i beräkningen vid investeringar. Detta etiska engagemang gör att många bolag saknas i fonden men att den borde utan vidare klara att diversifiera bort mycket unik risk med sina 150 storbolag. Microsoft utgör en stor del av index för närvarande 13 procent och bidrar därmed med en viss unik risk.Källa:
Avanza USA

Amundi USA


FoxBusiness :
Dow gains 10,000th point since Trump's election

Morningstar indexrapport
AnalystReport

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar