Indexfonder vinner i längden

20100329

Nr 1: Ljug inte! Tala sanning.

Annika Creutzer ger i E24 tio tips till den som vunnit 215 miljoner kr. Till att börja med uppmanar Creutzer vinnaren att ljuga om vinsten och dess storlek. Men hur ska du kunna lita på en rådgivare som uppenbarligen är en lögnare?? Jag skulle vilja kontra med mina tips istället.

1. Ljug inte! Offra inte din moral. Lögner avslöjas och du kommer att förlora vänner och vinna fiender. I värsta fall hamnar du i fängelse om du ljuger för myndigheterna.

Antag att Socialdemokraterna vinner valet och vi får förmögenhetsskatt. Då kommer din förmögenhet att synas i taxeringskalendern och så småningom reciteras denna kalender i tidningarna och din lögn är avslöjad. Om du ljuger för skattemyndigheten för att inte hamna i taxeringskalendern så riskerar du att bli straffad för skattebrott.

2. Säg inte nej, ge bort alla dina oplacerade pengar. De pengar du vill behålla placerar du i exempelvis stiftelser och kapitalförsäkringar så de är utom räckhåll för tiggare. När de kommer till dig kan du sanningsenligt säga att du inte kommer åt pengarna och be dem istället om ett bidrag.

3. Kräv ingen sparränta av banken. Det näst sämsta stället att placera dina pengar är på ett konto med ränta. Sådana konton har över tiden inte givit bättre avkastning än inflationen och du förlorar därmed dina pengar. Placera allt i globala indexfonder där du får bra riskspridning.

4. Betala inga skulder! Idag är räntan på de flesta skulder lägre än förväntad avkastning på en global indexfond. Låna istället mer pengar och placera i indexfonder. Då kan du dessutom när tiggarna kommer visa dina skulder och be om hjälp att betala dem. ;)

5. Vad du än gör så gå inte in och ljug på banken. De är de första att kolla upp dig innan du ens satt din fot innanför dörren. Om du då står där och ljuger kommer du dels bli avslöjad och dels kommer du att få helt fel rådgivning. En bankrådgivare tar nämligen stor hänsyn till exempelvis förmögenhetens storlek i sin rådgivning och är skyldig att göra det enligt lag. Om du ljuger för rådgivaren kommer du att få fel råd i bästa fall och i värsta fall blir du svartlistad som en mytoman vilken bankerna sedan inte vill ta i med tång ens.

6. Här kan du gott lyda Creutzers råd att exempelvis ge till välgörenhet.

7. Här kan du gott lyda Creutzers råd att skriva testamente. Du kan också lägga pengar i en kapitalförsäkring och där själv välja förmånstagare och därmed frångå den legala arvsordningen.

8. Här kan du gott lyda Creutzers råd att hålla dig nykter så att du inte talar bredvid mun. Men det är ett lustigt råd må jag säga - jag har aldrig givit ett sådant till någon kund...

9. Placera alla pengarna på en gång. Gå till en licensierad rådgivare på din bank och be om en sparplan för dina slantar. Placera inte pengar på konto - då förlorar du avkastning

10. När du går till en licensierad kompetent rådgivare sprider han/hon riskerna globalt och mellan olika branscher. Be om att få indexfonder då det är de placeringarna som historiskt sett givit den bästa avkastningen och de lägsta avgifterna.

Källa:

E24: Tio tips till dig som vinner 215 miljoner

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar