Indexfonder vinner i längden

20090706

Etiska fonder

Fondbolagen marknadsför sig med etiska fonder. Dessa är dock inte mer etiska än indexfonder ändå sätter fondbolagen dit etiketten "Etisk Fond" och tar ut ett betydligt högre pris för fonden.

Då är det bättre att göra som exempelvis Skandia gör med sina ideella fonder. De utger sig inte för att vara hundraprocentigt etiska men de ger någon procent av fondvärdet varje år till något behjärtansvärt projekt.

Ett annat mer ambitiöst förfarande är det som Nordea har. Nordea strävar efter att alla fonder i hela sortimentet ska vara etiska. Med etiska menar Nordea att fonderna ska undvika att placera i bolag vars verksamhet är knuten till moraliskt tveksamma projekt exempelvis tillverkning av klusterbomber.

Att bara investera i etiska bolag är dock nästan omöjligt. Bolagen äger aktier i andra bolag som äger aktier i andra bolag och så vidare så i slutänden blir det omöjligt att kontrollera alla bolag.

Det bästa sättet att vara etisk är förmodligen att investera i vanliga fonder och sedan själv ge av avkastningen till de ändamål som du själv anser vara viktiga.

Relaterat:
Dagen.se De etiska kriterierna kan aldrig få stor vikt
Klimatfonder väljs istället för etiska fonder

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar